ADRESA SÍDLA FIRMY


PRECISE - Bc. Ján Poliak

Športová 543/28

972 01 Bojnice

Telefón:  0907-782385

IČO:30431557, IČ DPH:SK1020582651, ŽÚ Prievidza

Žo: 2730/1993, 307-7560

Mail: sijacie_stroje@precise.sk; vyroba@precise.sk

M A P A


© 2021: Ján Poliak