ZÁKAZKOVÁ VÝROBA - podmienky:

Zákazky realizujeme na základe predloženej objednávky, technickej dokumentácie, zmluvy o dielo a zaplatenia 100% zálohy z ceny zákazky. Cenu zákazky určujeme podľa predloženej dokumentácie bezplatne odhadom v rozmedzí + - 20%. Ak je potrebné realizovať zameranie, technickú dokumentáciu, alebo presnú cenovú kalkuláciu, toto realizujeme na základe predloženej objednávky a vopred zaplatenej zálohy na dané požiadavky. Výrobky môžeme na požiadanie dodať aj s montážou.

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA - rozsah prác:

- vizualizácie 3D (Turbo CAD)

- zváranie MIG, MAG, TIG

- delenie materiálu,

- vŕtanie do ø 20,

- povrchová úprava práškovaním do 70cm.

- 3D tlač do 20 cm


Zákazková výroba    Úvodná stránka

© 2022: PP-studio